معرفی و تاریخچه

معرفی انجمن:

انجمن علمی مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران در مرداد ماه سال 1382 شمسی و بر اساس مجوز شماره 15609 مورخ 6/5/1382 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسيس شد.

این انجمن كه یک مؤسسه غیر انتفاعی و با رویکرد علمی – پژهشی و آموزشی است با مشارکت جمعی از اساتید برجسته مدیریت راهبردی کشور و مدیران شرکت های بازرگانی و صنایع  شکل گرفته است.

هدف انجمن بهره گيري از تمامي ظرفيت علمي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور و دانش مديريت در جهان براي ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت استراتژیک، توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پژوهش در این حوزه و نیز پیشبرد اهداف و افزایش توان مدیریت در کشور عزیزمان است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

انجمن با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كشور و لزوم قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و همچنین برقراری تعامل سازنده در روابط بین الملل، برنامه ها و اهداف خود را در بخش های مختلف، تنظیم كرده و در برنامه هاي عملياتي سالانه به اجراء گذاشته است.

 

 اهداف انجمن:

اهداف اساسي انجمن مدیریت راهبردی ایران عبارتند از:

 • کشف حوزه های نوین راهبردی آینده ساز
 •  مشارکت در حفظ، بازسازی، و ارتقای محیط زیست
 • شبکه سازی میان محققان و مدیران علاقمند و توانمند داخلی و خارجی
 • جذب حداکثری نهادها و سازمانهای دولتی، شرکتهای خصوصی بزرگ و صاحب نام و نخبگان عرصه علم و عمل و استادان مدیریتی به عنوان اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
 • مشارکت در رفع نیازهای تحقیقاتی و توسعه ای کشور
 • فراهم سازی زمینه های خلق فکرهای نو و کمک به تجاری سازی آنها
 • تقویت و تثبیت جایگاه انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان جایگاهی برای ارزیابی، رتبه بندی و نظارت بر مؤسسات و شرکتهای خدمات و مشاوره مدیریت و پاسداشت جایگاه تخصصی مدیریت راهبردی و اطمینان بخشی به مشتریان دریافت کننده خدمات
 • انتشار کتب و نشریات علمی برای نیل بالاترین استانداردها  
 • تشکیل گردهمایی های علمی در سطوح محلی، ملی، و بین المللی
 • ایجاد ساز و کارهایی تسهیل گر تسریع در ارایه کیفیت
 • ارتقای شیوه های تدریس و انجام پژوهش های راهبردی
 • زمینه سازی برای نظریه پردازی در حوزه مدیریت، راهبرد و مدل سازی برای صورت بندی راهبرد یا راهبرد پردازی

 

اهم وظايف انجمن:

الف) انجام تحقیقات بنیادی و یا موردکاوی های علمی و پژوهشی در سطوح استانی، ملی و بین المللی

ب) همکاری و تعامل با نهادهای علمی و پژوهشی، اجرایی، تولیدی و تجاری که زمینه های همکاری مشترک آنها وجود دارد

ج) ترغیب پژوهشگران، متخصصان و کارآفرینان و نیز تجلیل از برگزیدگان این حوزه و اعطای نشان های ملی به آنان

د) ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای

ه) برگزاری کنفرانس، گردهمایی و همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور ارزیابی استعداد های پژوهشی داخلی 

و) انتشار کتب و نشریات علمی و انتشار تازه ترین یافته های دانش مدیریت راهبردی جهان در کشور

ز) برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه مدیریت راهبردی

ح) تهیه و تدوین سند راهبردي براي موسسات، شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي و نهادي، صنفي و تخصصي

ط) ترسيم نقشه راه و نيز تدوين برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی

ي) کمک به اجرای برنامه های پیش بینی شده در راستای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور

 

برخي ازمحور هاي مهم برنامه هاي انجمن:

 1. همكاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی وآموزشی در زمینه توسعه و ترويج دانش مديريت راهبردی
 2. تشكيل كارگروهای علمی و تخصصی استراتژیك
 3. ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و تخصصی
 4. برگزاری همایش های ملی و بین المللی - ترغیب و تشویق متخصصین، پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
 5. انتشار نشریات و كتاب های تخصصی
 6. توسعه پژوهش های هدفمند استراتژیك و تقویت دانش مدیریت استراتژیك از طریق یكپارچه سازی، همكاری و تشریك مساعی
 7. ترویج اصول مدیریت استراتژیك و آموزش روش های كارآمد بر اساس استانداردهای بین المللی
 8. تعیین راهبرد و جهت گیری اصلی اعضا در راستای توسعه پژوهش و دانش در حوزه های استراتژیك
 9. وضع رهنمودهای لازم برای اعضای انجمن در خصوص توسعه روزافزون و بهترین نحوه عمل مدیریت استراتژیك
 10. برقراری ارتباط مستمر میان دانشگاهها و مدیران صنایع، جهت بررسی مسائل و مشكلات و یافتن راه حل های علمی و عمل 
 11. ارتقای سطح دانش اعضا بواسطه فراهم نمودن بستر تبادل اندیشه ها و برگزاری دوره های آموزشی، كارگاه و میزگردهای تخصصی
 12. ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از مدیران و برنامه ریزان استراتژیك
 13. ارائه خدمات مشاوره ای به مدیران و سازمانها
 14. انتشار كتب آموزشی و علمی در زمینه مدیریت استراتژیك
 15. ارتباط و تبادل نظر و همكاری با موسسات مشابه در سطح ملی، منطقه ای و جهانی در زمینه مدیریت استراتژیك
 16. برگزاری برنامه های بازدید از موسسات برنامه ریزی، تولیدی، خدماتی و فرهنگی داخلی و خارجی به منظور ارتقای دانش استراتژیك و تبادل اطلاعات با مدیران اجرایی

 

ارکان انجمن:

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان اصلی انجمن مدیریت راهبردی ایران هستند.

مجمع عمومی از گردهمایی سالیانه اعضای پیوسته و در صورت ضرورت، با یک سوم تعداد اعضا با دعوت هیأت مدیره یا بازرس انجمن تشکیل می شود.

هیأت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

عضویت در هیأت مدیره انجمن به صورت افتخاری است.

مجمع عمومی عادی، یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 3 ماه انتخاب می کند. بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی، در جلسات شرکت کند.

انجمن دپارتمان ها و کارگروه های تخصصی لازم را برای پیشبرد اهداف خود تشکیل می دهد. این کار گروه ها عبارتند از: آموزش  پژوهش، انتشارات، آمار و اطلاعات، عضویت، امور نمایندگی ها، کنفرانس و همایش و امور بین الملل.

 

منابع درآمدی و هزینه ای انجمن:

منابع مالی انجمن از طریق دریافت حق عضویت از اعضاء و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای، فروش نشریات و کتاب ها و نیز دریافت هدایا و کمک ها تأمین می شود. در آمدهای حاصله صرف انجام تحقیقات علمی، پژوهشی، همکاری با نهادهای اجرایی به منظور اجرای طرح و برنامه های حوزه های پژوهشی، ارائه خدمات، برگزاری گردهمایی ها، فرهنگ سازی و نشر کتب و مجلات علمی و نیز توسعه فعالیت های انجمن و ارایه خدمات به اعضاء می شود.

 

انواع و شرایط عضویت:

انجمن مدیریت راهبردی ایران، به منظور استفاده از ظرفیت های  نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از نظریات و تجربیات متخصصان و علاقمندان حوزه مدیریت راهبردی و ارتقاء دانش و مهارت علاقمندان به این دانش با شرایط مشخصی عضو می پذیرد.

انواع این عضویت ها با عناوین زیر قابل انجام است:

 1. عضویت پیوسته
 2. عضویت وابسته
 3. عضویت دانشجویی
 4. عضویت افتخاری
 5. عضویت حقوقی ویژه مؤسسات و شرکت ها
 6. عضویت علمی
 7. عضویت مدیریتی

 است و اعضاء بصورت سالیانه مبلغی را به تصویب هیأت مدیره بعنوان حق عضویت پرداخت می کنند.

پایان یافتن دوره عضویت و یا استعفای کتبی اعضاء (با تأیید هیأت مدیره)، به منزله باطل شدن عضویت می باشد.

دفتر مرکزی انجمن مدیریت راهبردی ایران، در تهران است و نمایندگی های آن درقالب 7 منطقه در سراسر كشور فعال است و از اين طريق مي تواند در تمام مراكز استان ها فعال شود.

در حال حاضر 16 نمایندگی انجمن در استان های سراسر کشور بطور آزمايشي فعالیت می کنند.

این انجمن با تمام توان و همت خود برای تحقق اهداف پیش بینی شده برنامه توسعه به سوی افق های روشن حرکت می کند و امیدوار است که در این راه، همراهی و حمایت تمامی مسئولان، متخصصان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان حوزه مدیریت را نیز به عنوان مهم ترین سرمایه و پشتوانه خود، همراه داشته باشد.

نامه وزارت علوم در زمینه فعالیت های غیرقانونی تحت نام انجمن

نامه وزارت علوم در زمینه فعالیت های غیرقانونی تحت نام انجمن

آخرین تغییرات ثبتی و رسمی

آخرین تغییرات ثبتی و رسمی

پروانه تائید انجمن مدیریت راهبردی ایران

پروانه تائید انجمن مدیریت راهبردی ایران

تمامی حقوق متعلق به انجمن مدیریت راهبردی(استراتژیک) ایران است.

تماس با انجمن   درباره ما    راهنما   ثبت شکایات    نشریه مطالعات مدیریت راهبردی