• خانه
 • پیوستن به انجمن
 • اخذ نمایندگی
 • شرایط و مراحل اخذ نمایندگی

شرایط و مراحل اخذ نمایندگی

 • شرایط  نمایندگی :

1-    ارسال در خواست عضویت بصورت کتبی .

2-    تابعیت دولت جمهوری اسلام ایران .

3-    اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی .

4-    عدم اعتیاد به مواد مخدر .

5-    داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم.

6-    داشتن حداقل مدرک کارشناسی دانشگاهی معتبر.

7-    دارا بودن حداقل 24سال سن.

8-    عدم فعالیت سیاسی در طول دوره همکاری باانجمن.

9-    ارایه برنامه های آتی خودبه انجمن.

10-   داشتن حسن شهرت وسابقه.

11-   نداشتن سوء سابقه یا اشتهار به فساداخلاقی وسایر موارد مشکل ساز.

12-   دارابودن حداقل یکسال سابقه اجرایی در امور مرتبط با فعالیت انجمن.

13-   تکمیل فرمهای ارایه شده از سوی انجمن وضمیمه نمودن سوابق.

14-   داشتن دفتر کاروامکانات اداری مناسب به اقتضای فعالیت نماینده.

15-   تامین نیروهای انسانی متخصص وکارآمدکه در عین حال دلسوز,متعهد,امانتداروواجداخلاقیات مثبت موردنیاز.(به هزینه خود)

 • مراحل انجام کار :

  1-ارسال کلیه فرمهاومدارک درخواستی به دفتر انجمن .

  2-موفقیت درمصاحبه وکسب امتیاز لازم.

  3-بررسی نهایی پرونده.

  4-درصورت تایید,عقد قراردادهمکاری وصدور پروانه فعالیت نمایندگی به متقاضی.

  5-افتتاح شماره حساب مخصوص امور انجمن دریکی از شعب بانک تجارت استان واعلام آن به انجمن مرکز.

   

 • Hits: 5276

تمامی حقوق متعلق به انجمن مدیریت راهبردی(استراتژیک) ایران است.

تماس با انجمن   درباره ما    راهنما   ثبت شکایات    نشریه مطالعات مدیریت راهبردی