کارگاه آموزشی مدیریت عمومی انجمن های علمی

جهت ثبت نام با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید

مرکز تماس: 86017052 – 86017055 – 86017058

کمیسیون انجمن های علمی کشور با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران برگزار می کند.

معرفی دوره

عنوان دوره: مدیریت عمومی انجمن های علمی


سرفصل ها:

 • مدیریت کسب و کار در انجمن
 • ضرورت و اهمیت توجه به استراتژی، چشم انداز و مأموریت انجمن
 • آشنایی و شناسایی دارایی های نامشهود و لزوم استفاده از آنها
 • اصول رهبری در انجمن
 • اصول و مبانی کار تیمی
 • برنامه ریزی استفاده از ظرفیت های اعضای انجمن ها
 • مدیریت اسناد و مدارک و بایگانی و نحوه نگهداری اسناد
 • نحوه تأمین و مدیریت منابع مالی در انجمن ها
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (سمینارها، کارگاه ها و ...)
 • راهکارهای تعامل علمی با مراجع دانشگاهی، صنعتی، اجتماعی و ...
 • تبلیغات و بازاریابی برای انجمن ها

اطلاعات و نحوه برگزاری

 • به انجمن های شرکت کننده، امتیاز عملکرد سالیانه اعطا می شود.
 • به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی مشترک از سوی کمیسیون انجمن های علمی کشور و انجمن مدیریت راهبردی ایران اعطا می شود.

 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸
 • محل برگزاری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معرفی استاد

ورود به سامانه

تمامی حقوق متعلق به انجمن مدیریت راهبردی(استراتژیک) ایران است.

تماس با انجمن   درباره ما    راهنما   ثبت شکایات    نشریه مطالعات مدیریت راهبردی