کارگاه آموزشی رویکرد استراتژیک در مدیریت انجمن های علمی

ثبت نام

کمیسیون انجمن های علمی کشور با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران برگزار می کند.

معرفی دوره

عنوان دوره: رویکرد استراتژیک در مدیریت انجمن های علمی


سرفصل ها:

 • لزوم و اهمیت نگاه استراتژیک در مدیریت انجمن
 • اصول و شیوه های تدوین سند راهبردی انجمن
 • ساز و کار پر کردن شکاف میان سند راهبردی و اجرایی کردن استراتژی های انجمن
 • شناسایی و تدوین نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید انجمن (SWOT analysis)
 • شناسایی و برنامه ریزی جهت همکاری استراتژیک با سایر
  انجمن ها و نهادها
 • کارگاه عملی تدوین سند استراتژیک انجمن علمی

اطلاعات و نحوه برگزاری

 • به انجمن های شرکت کننده، امتیاز عملکرد سالیانه اعطا می شود.
 • به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی مشترک از سوی کمیسیون انجمن های علمی کشور و انجمن مدیریت راهبردی ایران اعطا می شود.

 • تاریخ برگزاری: سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۱۶ ال ۲۰ و سه شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۶ الی ۲۰
 • محل برگزاری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (به صورت آنلاین)

معرفی استاد

ورود به سامانه

تمامی حقوق متعلق به انجمن مدیریت راهبردی(استراتژیک) ایران است.

تماس با انجمن   درباره ما    راهنما   ثبت شکایات    نشریه مطالعات مدیریت راهبردی